Гипс Г6 Albus

Гипс Г6 Albus

Gipsning o’ziga xos xususiyati bor – qizdirilganda, kimyoviy bog’langan suv kristall panjaradan ajralib, yarim suvli gips hosil qiladi. Bunday gipsni osongina maydalash mumkin. Aksincha, suv qo’shilganda mineral uni bog’lab, gipsga kuchini tiklaydi. Uning oq rangi, suv bilan birlashganda qotish qobiliyati, har qanday shakldagi qotish tarkibini berish qobiliyati quruvchilar va haykaltaroshlar tomonidan azaldan qo’llanilib kelingan. U tibbiyotda, ichki bezatish, ichki bezatish uchun ishlatiladi.


  • Категория (Category): .